HOME

CONTACT
OVER ORGADIM | HRM FLEX | HRM INTERIM | VERZUIM | OVERIGE DIENSTEN | PROJECTEN

 

Over Orgadim

 

Ons adviesbureau houdt zich met name bezig met alle personele (Human Resources) en organisatorische vraagstukken. Dit in een breed perspectief waarbij omgevingsfactoren en maatschappelijke veranderingen mede uitgangspunt zijn om mens en organisaties te binden. De behoefte en wensen van de organisatie is ons uitgangspunt die mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingsfase op dat moment.

 

Hierbij werken we samen met andere professionele adviseurs en collega’s uit ons netwerk die allen hun sporen hebben verdiend in resultaten in professionele maatwerkoplossingen.

Onze Doelstelling

Het doel van onze inzet is dat de organisatie op een hoger niveau gaat functioneren waardoor zij beter in staat is toekomstige problemen en uitdagingen het hoofd te bieden. Dit willen wij bereiken door samen met de klant te werken aan verbetering.

Juist de betrokkenheid van managers en personeel is een belangrijke voorwaarde om het verbeteringsproces tot een goed einde te kunnen brengen. Het oplossen van het probleem of het beantwoorden van de vraag staat voor ons niet op zichzelf, maar dient te worden ingekaderd in een breder proces van vernieuwing.

Wij hanteren in ons advieswerk een doelgerichte en systematische aanpak:

 

Intake
 

Ontwerp


 

Planning

 

Besluitvorming 

Implementatie Evaluatie
 

-

-

 


-


-

-

 

-

vertrekpunt is de vraag, het probleem of de doelstelling van de klant.

 

we ontwikkelen samen met betrokkenen oplossingsalternatieven: welke aanpak is effectief, betaalbaar en kan rekenen op draagvlak binnen de organisatie?

 

welke activiteiten zijn nodig voor deze aanpak? wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? vaststellen van een tijdspad.

 

de uitgewerkte oplossing leggen we ter goedkeuring voor aan de beslissers

 

het in-, doorvoeren en borgen van de gekozen oplossing binnen de organisatie

 

tot slot onderzoeken wij wat de uiteindelijke effecten zijn van de gerealiseerde oplossing 

 

© 2007 Alle rechten voorbehouden, Orgadim